Tuyển dụng việc làm tại iGen Group

Nhằm phát triển đội ngũ nhân sự gia nhập iGen Group, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

STT Vị trí tuyển dụng Link ứng tuyển
1 Trưởng phòng Marketing Ứng tuyển
2 Phó phòng Đối ngoại và Phát triển cộng đồng Ứng tuyển
3 Thực tập sinh Quan hệ đối ngoại & Phát triển cộng đồng Ứng tuyển
4 Thực tập sinh Marketing Ứng tuyển