Giới thiệu Hệ Thống Elearning

  • Tối ưu hóa quá trình dạy và học
  • Tích hợp các tính năng phục vụ cho giảng dạy
  • Được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học


Chương trình
Blended Learning

Sự kết hợp

Kết hợp giáo án truyền thống với công nghệ trực tuyến
01

Nền tảng công nghệ

Sử dụng nền tảng công nghệ trong giảng dạy
02

Bài kiểm tra

Kết hợp bài kiểm tra sau mỗi bài học
03

Học trực tuyến

Tổ chức xen kẽ các buổi học Offline và Online
04

Đại Học Kinh tế - Luật

Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Thư viện UEL

Phòng Học Số

UEL Startup & Languages Space

Đối tác

Học với iGen

Cấp Chứng nhận uy tín

Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận uy tín từ Trường ĐH Kinh tế – Luật
và doanh nghiệp liên kết

Giới thiệu thực tập – việc làm

Các học viên sẽ được giới thiệu nơi thực tập và việc làm tại các doanh nghiệp đối tác của Trường ĐH Kinh tế – Luật