Danh sách học viên

Thành viên Khóa học Loại Sale Học phí Ngày đăng ký Thao tác
#152 Tên: HiềnPM
Email: phamthuhien20061999@gmail.com
SĐT: 0348885443
Khoá luyện thi cấp tốc MOS Cá nhân N/A Học bổng 21/01/2022 Sửa
#151 Tên: 11
Email: 1
SĐT: 1
Khoá luyện thi cấp tốc MOS Nhóm N/A Chưa liên hệ 20/01/2022 Sửa
#150 Tên: Vũ Hoàng Minh Tuấn
Email: 15822@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0903005263
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Cá nhân N/A Học bổng 18/01/2022 Sửa
#149 Tên: Huỳnh Thị Minh Nguyệt
Email: htmn122333@gmail.com
SĐT: 0328643079
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 18/01/2022 Sửa
#148 Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã liên hệ 04/01/2022 Sửa
#147 Tên: Phan Thị Thúy Hồng
Email: hong.phan07032000@hcmut.edu.vn
SĐT: 0967636095
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Nhóm N/A Đã liên hệ 03/01/2022 Sửa
#146 Tên: Phan Thị Thúy Hồng
Email: hong.phan07032000@hcmut.edu.vn
SĐT: 0967636095
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Nhóm N/A Không học 03/01/2022 Sửa
#145 Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Cá nhân N/A Đã thanh toán 30/12/2021 Sửa
#144 Tên: Lê Nguyễn Thảo Vy
Email: vylnt18404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0363360645
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Nhóm TT.QHDN UEL Đã thanh toán 28/12/2021 Sửa
#143 Tên: Như
Email: nhugd1682@gmail.com
SĐT: 0964133064
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 18/12/2021 Sửa
#142 Tên: Test
Email: Test
SĐT: Test
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 16/12/2021 Sửa
#141 Tên: Nguyễn thị nguyên trinh
Email: ntntrinh.ahrd@gmail.com
SĐT: 0934589109
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân Yến Vy Đã thanh toán 11/12/2021 Sửa
#140 Tên: Kiều Khánh Linh
Email: linhkieu012@gmail.com
SĐT: 0398729078
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#139 Tên: Huỳnh Thị Hà Thanh
Email: thanhhth19414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356449022
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#138 Tên: Nguyễn Thị Hằng
Email: hangnt19401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0334942066
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#137 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 10/12/2021 Sửa
#136 Tên: Ngọc Ngân
Email: Nganvn20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0949464021
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#135 Tên: Trần Bảo Khanh
Email: khanhtb194021c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935882274
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#134 Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Email: nhuttq19401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0787767554
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#133 Tên: Võ Thị Tuyết Hoa
Email: Hoavtt19403@st.uel.edu.vn
SĐT: 0568600214
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#132 Tên: Lê Thị Thùy Huế
Email: hueltt18404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0968119076
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#131 Tên: Nguyễn Thái Bình
Email: binhnt20408c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0774468237
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#130 Tên: Nguyễn Thị Mỹ Thoa
Email: thoantm20404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0333979397
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#129 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#128 Tên: Thái Tuấn Kha
Email: khatt19414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0339409395
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#127 Tên: Nguyễn Thanh Hải
Email: thanhhai1999bmt@gmail.com
SĐT: 0383673119
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#126 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#125 Tên: Bùi Thị Quỳnh Dao
Email: daobtq18404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0819110717
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#124 Tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
Email: nguyenthiyenn42@gmail.com
SĐT: 0984470043
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#123 Tên: Trần Lê Thảo Vy
Email: thaovy5122000@gmail.com
SĐT: 0387374967
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#122 Tên: Trương Chí Thiện
Email: thientcgds200442@fpt.edu.vn
SĐT: 0934778542
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#121 Tên: Lê Trọng Hoàng
Email: BABAWE20136@student.hcmiu.edu.vn
SĐT: 0937396328
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#120 Tên: Huỳnh Kiều Linh
Email: linhmao1999@gmail.com
SĐT: 0392696047
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#119 Tên: Lê Đào Kim Duyên
Email: duyen.ledaokim@hcmut.edu.vn
SĐT: 0945074104
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#118 Tên: Trần Minh Tài
Email: taitm21410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0777576435
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#117 Tên: Trần Thị Thanh Mai
Email: maittt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943574258
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#116 Tên: Lê Ngọc Tiến
Email: tienln21@uef.edu.vn
SĐT: 0977807506
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#115 Tên: Nguyễn Thúy Hà
Email: hant20404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0362672208
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#114 Tên: Phạm Thị Hồng Vân
Email: vanpth20404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0968187598
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#113 Tên: Phạm Tuấn Minh
Email: oceanmagift@gmail.com
SĐT: 0383349698
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#112 Tên: Huỳnh Thị Phương Duy
Email: Duyhtp18403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0971915515
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#111 Tên: Trần Duy Cường
Email: cuongtd20402@st.uel.edu.vn
SĐT: 0832635304
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#110 Tên: nguyễn thị hồng lam
Email: 20521518@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0941701346
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#109 Tên: Đăng
Email: dovudang.oto1@gmail.com
SĐT: 0763830086
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#108 Tên: Trunh
Email: jintran1204@gmail.con
SĐT: 0332525290
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#107 Tên: Lâm Thị Mai Hoàng
Email: mlam8558@gmail.com
SĐT: 0346809948
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#106 Tên: Trâm
Email: nguyentram11122000@gmail.com
SĐT: 0357339659
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#105 Tên: Vũ Khánh Linh
Email: linhvk21415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0988206559
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#104 Tên: Phan Thúy Anh
Email: anhpt21416c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0902825841
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#103 Tên: Trần Tấn Tài
Email: taitt19407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0348669998
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#102 Tên: Trần Thị Nhàn
Email: nhantt21413@st.uel.edu.vn
SĐT: 0966996202
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#101 Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#100 Tên: Minh Đức
Email: ducxeohcm94@gmail.com
SĐT: 123456
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#99 Tên: Hồ Thanh Phong
Email: hothanhphong1@dtu.edu.vn
SĐT: 0931956608
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#98 Tên: Trần Minh Tài
Email: taitm21410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0777576435
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#97 Tên: Phan Trịnh Kim Hạnh
Email: hanhptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0901629614
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#96 Tên: Phạm Thị Kim Ngân
Email: nganptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0834760238
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#95 Tên: Nguyễn Thu Trang
Email: thutrang060803@gmail.com
SĐT: 0978328763
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 08/12/2021 Sửa
#93 Tên: Dương Thị Hà Uyên
Email: uyen05072003@gmail.com
SĐT: 0399447513
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 08/12/2021 Sửa
#92 Tên: Nguyễn Thị Kim Lý
Email: kimly0164@gmail.com
SĐT: 0346660239
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 08/12/2021 Sửa
#91 Tên: Võ Ngân Anh
Email: vongananhst822@gmail.com
SĐT: 0339059979
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#90 Tên: Trịnh Thị Thúy Nga
Email: ngattt20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0359295020
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#89 Tên: Nguyễn Diệu Hương
Email: huongnd21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0849984468
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#88 Tên: Bùi Ngọc Hương
Email: huongbui.31201020345@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0917137578
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#87 Tên: Lê Ngọc Bảo Hân
Email: lengocbaohan19@gmail.com
SĐT: 0971741167
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#86 Tên: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Email: hanhhtm204021c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0937849073
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#85 Tên: shop Phương Châu
Email: quanhonguyen192@gmail.com
SĐT: 0934012431
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#84 Tên: Hoàng Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Email: hongngoc9c.tranphu@gmail.com
SĐT: 0383726679
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#83 Tên: Phan Thị Tường Vy
Email: pttvy20@gmail.com
SĐT: 0383722739
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#82 Tên: Mai Mạnh
Email: 352223651v@gmail.com
SĐT: 0352223651
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#81 Tên: Nguyễn Võ Vy Kha
Email: vkhangg412@gmail.com
SĐT: 0962181624
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#80 Tên: Phạm Ngọc Ánh
Email: pn.anhh912@gmail.com
SĐT: 0977595425
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 07/12/2021 Sửa
#72 Tên: Nguyễn Hoài Thương
Email: thuongnh21410ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935104389
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#71 Tên: Lê Thị Thảo Như
Email: thaonhu4249@gmail.com
SĐT: 0846933449
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#70 Tên: Nguyễn Thị Như Thảo
Email: nhuthao04nt@gmail.com
SĐT: 0339961891
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#69 Tên: Trần Hạ Tường Vy
Email: tranhatuongvy123@gmail.com
SĐT: 0889133109
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#68 Tên: Trần Thị Thu Thảo
Email: tranthuthao1126@gmail.com
SĐT: 0379416545
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#67 Tên: Phạm Thị Diệp
Email: dieppt21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0904353417
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#66 Tên: Trịnh Thị Ánh Linh
Email: linhtta21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356063846
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#65 Tên: Trịnh Thị Ánh Linh
Email: linhtta21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356063846
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Chưa liên hệ 06/12/2021 Sửa
#64 Tên: Nguyễn Hoàng Tuân
Email: tuannh21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0379342314
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#63 Tên: Nguyễn Thị Thanh Thanh
Email: thanhntt18407ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0944430236
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#62 Tên: Phạm Thị Kim Ngân
Email: nganptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0819513309
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#61 Tên: Nguyễn Phan Hoài Bảo
Email: hoaibao1782001@gmail.com
SĐT: 0913275529
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#60 Tên: Hồ Thanh Phong
Email: hothanhphong1@dtu.edu.vn
SĐT: 0931956608
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#59 Tên: Đào Hữu Tuấn
Email: bianh20001010@gmail.com
SĐT: 0912386768
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#58 Tên: Nguyễn Thanh
Email: nhpthanh@medvnu.edu.vn
SĐT: 0917945198
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#57 Tên: Nguyễn Thùy Trang
Email: trangnt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0386224314
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#56 Tên: Trương Bạch Hạnh Như
Email: truongbachhanhnhu@gmail.com
SĐT: 0764028239
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#55 Tên: Uông Đức Thuận
Email: thuanud21410ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0984858917
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#54 Tên: Hồ Ngọc Minh Thiện
Email: thienhnm21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0399604592
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 05/12/2021 Sửa
#53 Tên: Nguyễn Tú Uyên
Email: uyentunguyen299@gmail.com
SĐT: 0368644299
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#52 Tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Email: thaontp20409@st.uel.edu.vn
SĐT: 0582853424
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 05/12/2021 Sửa
#51 Tên: Trần Thị Yến Nhi
Email: nhitty19409@gmail.com
SĐT: 0971764692
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#50 Tên: Trần Thị Thanh Mai
Email: maittt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943574258
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#49 Tên: Đỗ Văn Dương
Email: duongdv19403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0354227425
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#48 Tên: Trần Thị Hiền
Email: 19155025@st.hcmuaf.edu.vn
SĐT: 0839892895
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#47 Tên: phạm đình thịnh
Email: thinh26062001@gmail.com
SĐT: 0349086737
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#46 Tên: Ninh
Email: ninhltk20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0397817631
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#45 Tên: Huỳnh Thị Thanh Ngân
Email: nganhtt18401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0349290780
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#44 Tên: Phạm Liễu Hồng Vân
Email: plhvan0404@gmail.com
SĐT: +84941428166
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#43 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#42 Tên: Lê Đào Kim Duyên
Email: duyen. ledaokim@hcmut.edu.vn
SĐT: 0945074104
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#41 Tên: Trịnh Văn Thanh
Email: thanhtv21413@st.uel.edu.vn
SĐT: 0989363040
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#40 Tên: vương Thị Mỹ Yến
Email: yenvtm20410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0386837192
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#39 Tên: Nguyễn Khánh Huy
Email: Huy.nguyen3423@hcmut.edu.vn
SĐT: 0346786375
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#38 Tên: Phan Võ Minh Anh
Email: anhphan.071203@gmail.com
SĐT: 0824765101
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#37 Tên: Hồ Nguyên Quân
Email: quanhonguyen192@gmail.com
SĐT: 0934012431
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#36 Tên: Võ Thị Bích Trâm
Email: tramvtb20411c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0384362700
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#35 Tên: nguyễn Thị Hồng Hạnh
Email: Hanhnth19407c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0967957477
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#34 Tên: Võ Thanh Trang
Email: trangvth00@gmail.com
SĐT: 0362433302
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#33 Tên: Lê Huy Tiến
Email: 21122752@st.hcmuaf.edu.vn
SĐT: 0937135272
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#32 Tên: Hằng
Email: 19521469@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0395089509
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#31 Tên: Tạ Thanh Thanh Huyền
Email: huyenta.2101@gmail.com
SĐT: 0961889832
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#30 Tên: Trần Phương Ngọc
Email: phuongngocmtmt@gmail.com
SĐT: 0963428997
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#29 Tên: Nguyễn Văn Minh Hưng
Email: ntthuyen051100@gmail.com
SĐT: 0858094689
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#28 Tên: Phan Hà Thúy Diễm
Email: diempht20406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0834372468
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#27 Tên: Kiều Khánh Linh
Email: linhkieu012@gmail
SĐT: 0398729078
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#26 Tên: Nguyễn Thị Bảo Trâm
Email: tramntb20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0353345869
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#25 Tên: Nguyễn Vaqn vĨnh
Email: hoconvted@gmail.com
SĐT: 0921735634
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#24 Tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email: ngbichngoc1110@gmail.com
SĐT: 0969576145
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#23 Tên: Nguyễn Thị Hà Vy
Email: vynth20407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0349965083
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#22 Tên: Dương
Email: duongdv19403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0354227425
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#21 Tên: Phạm Tuấn Minh
Email: oceanmagift@gmail.com
SĐT: 0941355667
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#20 Tên: Nguyễn Thị Hồng Lam
Email: 20521518@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0941701346
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#19 Tên: Ngô Mỹ Uyên
Email: bapmyuyenvt@gmail.com
SĐT: 0399404069
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#18 Tên: Ngân
Email: Nganvn20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0949464021
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#17 Tên: Phạm Nguyễn Quỳnh Như
Email: nhupnq21502c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0799375601
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#16 Tên: Vũ Khánh Linh
Email: linhvk21415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0988206559
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#15 Tên: Ngô Thu Thảo
Email: Thaont194082c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0395670885
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#14 Tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
Email: nguyenthiyenn42@gmail.com
SĐT: 0984470043
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#13 Tên: Trương Hồng Dợn
Email: donth20407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943121034
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#12 Tên: Bùi Văn Hiền
Email: hienbv20410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0972652069
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#11 Tên: Nguyễn Linh Dung
Email: dungnl19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0776357379
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#10 Tên: Phạm Lê Cẩm Tú
Email: tuplc20409@st.uel.edu.vn
SĐT: 0948657596
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#9 Tên: Huỳnh Lê Thủy Tiên
Email: tienhlt19415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0914673510
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#8 Tên: Minh Phúc
Email: vmiph309@gmail.com
SĐT: 0965927239
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 03/12/2021 Sửa
#7 Tên: Vũ Hà Cẩm Ly
Email: minyeonsic@gmail.com
SĐT: 0866959714
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#6 Tên: Tony Test
Email: nextevent.vn@gmail.com
SĐT: 0918150690
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Chưa liên hệ 01/12/2021 Sửa
#5 Tên: Đức 1
Email: duc1@gmail.com
SĐT: 123456
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Chưa liên hệ 30/11/2021 Sửa
#4 Tên: Võ Minh Thư
Email: thuvm21414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0817126679
Digital Marketing - TKB Cá nhân N/A Chưa liên hệ 30/11/2021 Sửa
#3 Tên: 3
Email: 3
SĐT: 3
N/A Cá nhân test Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa
#2 Tên: 2
Email: 2
SĐT: 2
N/A Nhóm DM 01 Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa
#1 Tên: hv1
Email: hv1.dm1@gmail.com
SĐT: 1
N/A Nhóm DM 01 Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa