Danh sách học viên

Thành viên Khóa học Loại Sale Học phí Ngày đăng ký Thao tác
#300 Tên: Nguyễn Yến Thương
Email: ***yenyenthuong2101@gmail.com
SĐT: 0926073***
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính Cá nhân N/A Chưa liên hệ 19/06/2022 Sửa
#299 Tên: Trịnh Mạnh Hùng
Email: ***nhmanhhung2209@gmail.com
SĐT: 0337246***
Khóa học Phân tích ngành Tài chính: Chứng khoán, Bảo hiểm & Ngân hàng Cá nhân N/A Học bổng 14/06/2022 Sửa
#298 Tên: Cao Minh Đức
Email: ***162001@gmail.com
SĐT: 0386087***
Khóa học online Facebook Marketing Nhóm N/A Chưa liên hệ 11/06/2022 Sửa
#297 Tên: Cao Minh Đức
Email: ***162001@gmail.com
SĐT: 0386087***
Khóa học online Facebook Marketing Nhóm N/A Chưa liên hệ 11/06/2022 Sửa
#296 Tên: Cao Minh Đức
Email: ***162001@gmail.com
SĐT: 0386087***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Chưa liên hệ 11/06/2022 Sửa
#295 Tên: Trần Thị Mỹ Linh
Email: ***nlinhh1209@gmail.com
SĐT: 0834371***
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/06/2022 Sửa
#294 Tên: nguyễn thị bảo khanh
Email: ***anh2002@gmail.com
SĐT: 0915103***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Đã liên hệ 09/06/2022 Sửa
#293 Tên: Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Email: ***hnttk16410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943165***
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/06/2022 Sửa
#292 Tên: Nguyễn Thị Hải Anh
Email: ***nguyen.31191027042@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0983724***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Nhóm N/A Đã liên hệ 08/06/2022 Sửa
#291 Tên: Nguyễn Thị Hải Anh
Email: ***anhnguyen161001@gmail.com
SĐT: 0983724***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Không học 08/06/2022 Sửa
#290 Tên: Phan Thị Thùy Anh
Email: ***phan.31201021237@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0866086***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Đã liên hệ 08/06/2022 Sửa
#289 Tên: Ngô Khánh Trúc
Email: ***khanhtruc809@gmail.com
SĐT: 0329100***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Không học 08/06/2022 Sửa
#288 Tên: Đào Hoàng Yến
Email: ***hoangyen2011116639@ftu.edu.vn
SĐT: 0934725***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Học bổng 07/06/2022 Sửa
#287 Tên: Trần Đăng Khoa
Email: ***atran.31191025764@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0829689***
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính Cá nhân N/A Học bổng 07/06/2022 Sửa
#286 Tên: Phan Thị Thùy Anh
Email: ***phan.31201021237@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0866086***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Không học 06/06/2022 Sửa
#285 Tên: Phan Thị Thùy Anh
Email: ***phan.31201021237@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0866086***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Không học 06/06/2022 Sửa
#284 Tên: Cao Minh Đức
Email: ***cao.31191026745@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0386087***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Chưa liên hệ 05/06/2022 Sửa
#283 Tên: Dương Minh Hà
Email: ***nha2211@gmail.com
SĐT: 0396926***
Khóa học Phân tích ngành Tài chính: Chứng khoán, Bảo hiểm & Ngân hàng Cá nhân CLB BA PLUS Học bổng 05/06/2022 Sửa
#282 Tên: Trần Thị Hoa Lư
Email: ***ran.31191024901@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0327521***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Chưa liên hệ 04/06/2022 Sửa
#281 Tên: Trần Hồ Phúc Duy
Email: ***thp2001@gmail.com
SĐT: 0947784***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Không học 02/06/2022 Sửa
#280 Tên: Trần Hồ Phúc Duy
Email: ***thp2001@gmail.com
SĐT: 0947784***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Đã liên hệ 02/06/2022 Sửa
#279 Tên: Đào Tâm Như
Email: ***tamnhu27@gmail.com
SĐT: 0869722***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Đã liên hệ 02/06/2022 Sửa
#278 Tên: Đào Tâm Như
Email: ***tamnhu27@gmail.com
SĐT: 0869722***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân N/A Không học 02/06/2022 Sửa
#277 Tên: Phạm Nguyên Quân
Email: ***uan1603@gmail.com
SĐT: 0949906***
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN Cá nhân CLB Khởi Nghiệp TDTU - SC Học bổng 01/06/2022 Sửa
#276 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: 9088969***
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính Cá nhân N/A Không học 01/06/2022 Sửa
#275 Tên: Phạm Cao Mỹ Tâm
Email: ***am09112003@gmail.com
SĐT: 0918603***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW07) Cá nhân N/A Đã liên hệ 28/05/2022 Sửa
#274 Tên: Phạm Cao Mỹ Tâm
Email: ***an09112003@gmail.com
SĐT: 0918603***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã liên hệ 28/05/2022 Sửa
#273 Tên: Hoàng Thi Thơ
Email: ***ht18404a@st.uel.edu.vn
SĐT: 0945064***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 24/05/2022 Sửa
#272 Tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Email: ***yetntm18407c@st.uel.EDu.vn
SĐT: 0798859***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 22/05/2022 Sửa
#271 Tên: Bùi Thị Yến
Email: ***thiyendaknongntt@gmail.com
SĐT: 0334574***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 19/05/2022 Sửa
#270 Tên: Đặng Thị Kim Ngân
Email: ***ndtk18405@st.uel.edu.vn
SĐT: 0965989***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 18/05/2022 Sửa
#269 Tên: Tôn Nữ Kiều Thuý Vy
Email: ***4011174vy@ou.edu.vn
SĐT: 0366333***
Khóa học online Facebook Marketing Cá nhân N/A Chưa liên hệ 17/05/2022 Sửa
#268 Tên: Ngọc Ngân
Email: ***ngngocngan2002@gmail.com
SĐT: 0949464***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Học bổng 14/05/2022 Sửa
#267 Tên: Lê Thanh Thảo
Email: ***olt18404a@st.uel.edu.vn
SĐT: 0388919***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 14/05/2022 Sửa
#266 Tên: LÊ HỒNG THÚY VY
Email: ***1547423@nttu.edu.vn
SĐT: 0798892***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 12/05/2022 Sửa
#265 Tên: Phạm Thu Quyên
Email: ***mquyen0681@gmail.com
SĐT: 0981852***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã liên hệ 11/05/2022 Sửa
#264 Tên: Bùi Hải ânh
Email: ***anh@gmail.com
SĐT: 0976589***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã liên hệ 11/05/2022 Sửa
#263 Tên: BÀNH ĐỨC HẢI
Email: ***bd18405@st.uel.edu.vn
SĐT: 0815521***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 11/05/2022 Sửa
#262 Tên: Nguyễn Đinh Lan Thuyền
Email: ***yenndl19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943280***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Học bổng 10/05/2022 Sửa
#261 Tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Email: ***hnth21401c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0366874***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Học bổng 10/05/2022 Sửa
#260 Tên: Phạm Thị Ánh Ngọc
Email: ***cpta19405@st.uel.edu.vn
SĐT: 0345031***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Học bổng 09/05/2022 Sửa
#259 Tên: Nguyễn Hoàng Minh Như
Email: ***ngminhnhu18@gmail.com
SĐT: 0919609***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/05/2022 Sửa
#258 Tên: Nguyễn Mỹ Trà
Email: ***nm21410ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0983607***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/05/2022 Sửa
#257 Tên: Nguyễn Thị Kim Nhung
Email: ***ngntk18503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0917873***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/05/2022 Sửa
#256 Tên: Trần Lê Thảo Vy
Email: ***ovy5122000@gmail.com
SĐT: 0387374***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/05/2022 Sửa
#255 Tên: Trần Thị Thanh Thúy
Email: ***yttt20407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0939668***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/05/2022 Sửa
#254 Tên: Trần Thị Bích Trâm
Email: ***mttb204071@st.uel.edu.vn
SĐT: 0392964***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/05/2022 Sửa
#253 Tên: Ngọc Thuỷ
Email: ***4110396thuy@ou.edu.vn
SĐT: 0836261***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Chưa liên hệ 04/05/2022 Sửa
#252 Tên: Trần Anh Nhật
Email: ***7012154nhat@ou.edu.vn
SĐT: 0522921***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Chưa liên hệ 04/05/2022 Sửa
#251 Tên: Dương Thị Tường Oanh
Email: ***4010703Oanh@ou.edu.vn
SĐT: 0965041***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Chưa liên hệ 04/05/2022 Sửa
#250 Tên: Phạm Cao Mỹ Tâm
Email: ***am09112003@gmail.com
SĐT: 0918603***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Không học 03/05/2022 Sửa
#249 Tên: Ngô Hoàng Nam
Email: ***nh21404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0938025***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/05/2022 Sửa
#248 Tên: Ngô Hoàng Nam
Email: ***nh21404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0938025***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/05/2022 Sửa
#247 Tên: Tạ Bùi thảo anh
Email: ***tbt19401c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0866938***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã liên hệ 03/05/2022 Sửa
#246 Tên: Nguyen Thuy Duong
Email: ***ngnt18501@st.uel.edu.vn
SĐT: 0782512***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 01/05/2022 Sửa
#245 Tên: Nguyễn Bá Nguyên
Email: ***yenbanguyen41@gmail.com
SĐT: 0971039***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Đã thanh toán 30/04/2022 Sửa
#244 Tên: Nguyễn Bá Nguyên
Email: ***yenbanguyen41@gmail.com
SĐT: 0971039***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 30/04/2022 Sửa
#243 Tên: Trần Quốc Vẹn
Email: ***tq20413@st.uel.edu.vn
SĐT: 0387581***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) Cá nhân N/A Học bổng 30/04/2022 Sửa
#242 Tên: Vũ Lê Hoài Thương
Email: ***ongvlh19504@st.uel.edu.vn
SĐT: 0707062***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân N/A Đã thanh toán 29/04/2022 Sửa
#241 Tên: Phạm Quốc Đạt
Email: ***cdat992002@gmail.com
SĐT: 0326061***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) Cá nhân Trần Thị Mỹ Duyên Đã thanh toán 29/04/2022 Sửa
#240 Tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Email: ***ntt18404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0767602***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 24/04/2022 Sửa
#239 Tên: Phan Đức Thịnh
Email: ***nhpd19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0399113***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 23/04/2022 Sửa
#238 Tên: Lê Quang Sáng
Email: ***glq19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935772***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 23/04/2022 Sửa
#237 Tên: Nguyễn Thị Hà My
Email: ***th18410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0989491***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 20/04/2022 Sửa
#236 Tên: Phạm Quốc Đạt
Email: ***cdat992002@gmail.com
SĐT: 0326061***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân Trần Thị Mỹ Duyên Đã thanh toán 17/04/2022 Sửa
#235 Tên: Cao Khả Bảo Khang
Email: ***ngcao2k9@gmail.com
SĐT: 0938342***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 15/04/2022 Sửa
#234 Tên: Lê Hồng Thúy Vy
Email: ***1547423@nttu.edu.vn
SĐT: 0798892***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 13/04/2022 Sửa
#233 Tên: Lê Hồng Thúy Vy
Email: ***1547423@gmail.com
SĐT: 0798892***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Không học 13/04/2022 Sửa
#232 Tên: Hằng
Email: ***g.duong.2808@gmail.com
SĐT: test***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân Huỳnh Như Không học 11/04/2022 Sửa
#231 Tên: Lê Thị Đoan Trang
Email: ***ngltd21404ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0974879***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 11/04/2022 Sửa
#230 Tên: Nguyễn Thị Bích Hậu
Email: ***ntb2000@gmail.com
SĐT: 0935892***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 09/04/2022 Sửa
#229 Tên: Hoàng Thị Kiều My
Email: ***tk19406@st.uel.edu.vn
SĐT: 0913250***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 08/04/2022 Sửa
#228 Tên: Võ Hồng Cẩm Tú
Email: ***hc21406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935215***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 08/04/2022 Sửa
#227 Tên: Võ Hồng Cẩm Tú
Email: ***hc21406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935215***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 08/04/2022 Sửa
#226 Tên: Võ Hồng Cẩm Tú
Email: ***hc21406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935215***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 08/04/2022 Sửa
#225 Tên: Võ Hồng Cẩm Tú
Email: ***hc21406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935215***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 08/04/2022 Sửa
#224 Tên: Võ Hồng Cẩm Tú
Email: ***hc21406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935215***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 08/04/2022 Sửa
#223 Tên: Nguyễn Thị Hà My
Email: ***y.nguyen.346@gmail.com
SĐT: 0989491***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã liên hệ 08/04/2022 Sửa
#222 Tên: Vũ Hoàng Minh Tuấn
Email: ***22@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0903005***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Nhóm N/A Học bổng 07/04/2022 Sửa
#221 Tên: Nguyễn Trung Hiếu
Email: ***unt20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0822076***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#220 Tên: Nguyễn Trung Hiếu
Email: ***unt20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0822076***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#219 Tên: Trần Võ Khánh Ngân
Email: ***ntvk21409c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0969196***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#218 Tên: Trần Võ Khánh Ngân
Email: ***ntvk21409c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0969196***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#217 Tên: Lê Thanh Thảo
Email: ***olt18404a@st.uel.edu.vn
SĐT: 0388919***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#216 Tên: Võ Thị Như Ngọc
Email: ***cvtn21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0934949***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#215 Tên: Võ Thị Như Ngọc
Email: ***cvtn21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0934949***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#214 Tên: Ngô Thị Thu Uyên
Email: ***nntt21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0376057***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#213 Tên: Nguyễn Ngọc Lan Anh
Email: ***nnl194082c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0919746***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#212 Tên: Phan Đức Thịnh
Email: ***nhpd19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0399113***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Nhóm N/A Đã thanh toán 07/04/2022 Sửa
#211 Tên: Phan Quang Minh Long
Email: ***gpqm19406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0852197***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân Phan Quang Minh Long Đã thanh toán 06/04/2022 Sửa
#210 Tên: Nguyễn Ngọc Lan Anh
Email: ***nnl194082c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0919746***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/04/2022 Sửa
#209 Tên: Ngô Thị Thu Uyên
Email: ***nntt21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0375057***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/04/2022 Sửa
#208 Tên: Nguyễn Đức Thành
Email: ***nhnd21401c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0962442***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Học bổng 05/04/2022 Sửa
#207 Tên: Lò Thái Huyền Trân
Email: ***nlth19410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0387278***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Học bổng 05/04/2022 Sửa
#206 Tên: Nguyễn Lê Hữu Đại
Email: ***nlh21405@st.uel.edu.vn
SĐT: 0915010***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/04/2022 Sửa
#205 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: 0777774***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Cá nhân N/A Không học 02/04/2022 Sửa
#204 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: 1234567***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Nhóm N/A Chưa liên hệ 02/04/2022 Sửa
#203 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: asd***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Nhóm N/A Chưa liên hệ 02/04/2022 Sửa
#202 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: asd***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Nhóm N/A Chưa liên hệ 02/04/2022 Sửa
#201 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: asd***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Nhóm N/A Chưa liên hệ 02/04/2022 Sửa
#200 Tên: Peter
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: 1234567***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) Nhóm N/A Chưa liên hệ 02/04/2022 Sửa
#199 Tên: Đoan Trang
Email: ***ntrangle811@gmail.com
SĐT: 0939058***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã liên hệ 31/03/2022 Sửa
#198 Tên: thúy
Email: ***uy0305@gmail.com
SĐT: 0399565***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã thanh toán 31/03/2022 Sửa
#197 Tên: Nguyễn Hoàng Tuân
Email: ***nnh21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0379342***
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) Cá nhân N/A Đã liên hệ 28/03/2022 Sửa
#196 Mời truyền thông Cá nhân N/A Chưa liên hệ 27/03/2022 Sửa
#195 Tên: Nguyễn Bảo Trâm
Email: ***tramnguyen1506@gmail.com
SĐT: 0916602***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) Cá nhân N/A Đã thanh toán 14/03/2022 Sửa
#194 Tên: Bùi Thị Quỳnh Dao
Email: ***btq18404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0819110***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) Cá nhân N/A Đã thanh toán 14/03/2022 Sửa
#193 Tên: Hứa Vũ Ngân Hà
Email: ***vunganha@gmail.com
SĐT: 0981547***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) Cá nhân N/A Đã thanh toán 12/03/2022 Sửa
#192 Tên: Trần Minh Tân
Email: ***nminhtantrang@gmail.com
SĐT: 0911.82***63
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 11/03/2022 Sửa
#191 Tên: Trần Minh Tân
Email: ***nminhtantrang@gmail.com
SĐT: 0911.82***63
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã liên hệ 11/03/2022 Sửa
#190 Tên: Đinh Thị Thu Hà
Email: ***ha082002@gmail.com
SĐT: 0915918***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 08/03/2022 Sửa
#189 Tên: Hoàng Phương Anh
Email: ***ngphuonganhgl12122002@gmail.com
SĐT: 0355131***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 07/03/2022 Sửa
#188 Tên: Nguyễn Khánh Loan
Email: ***an150902@gmail.com
SĐT: 0981592***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 07/03/2022 Sửa
#187 Tên: Phạm Linh Đan
Email: ***pham112q@gmai.com
SĐT: 0342449***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 07/03/2022 Sửa
#186 Tên: Nguyễn Phều
Email: ***yenductam47664@gmail.com
SĐT: 0392105***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) Cá nhân N/A Không học 07/03/2022 Sửa
#185 Tên: Hoàng Khánh Nguyệt
Email: ***yetkhanhhoang@gmail.com
SĐT: 0962776***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 07/03/2022 Sửa
#184 Tên: Nguyễn Yến Thương
Email: ***yenyenthuong2101@gmail.com
SĐT: 0926073***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân CLB Kỹ năng- IUH Học bổng 05/03/2022 Sửa
#183 Tên: Ngô My Na
Email: ***go2111@gmail.com
SĐT: 0846683***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) Nhóm N/A Đã thanh toán 05/03/2022 Sửa
#182 Tên: NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG LỘC
Email: ***21@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0708557***
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/03/2022 Sửa
#181 Tên: Nguyễn Quỳnh Chi
Email: ***nq14.sic@gmail.com
SĐT: 0963337***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Học bổng 03/03/2022 Sửa
#180 Tên: Nguyễn Phương Bảo
Email: ***21078@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0915900***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 03/03/2022 Sửa
#179 Tên: Lê Duy Quốc Thắng
Email: ***21081@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0967630***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 03/03/2022 Sửa
#178 Tên: Trần thị hoài phuong
Email: ***p5311@gmail.com
SĐT: 0938457***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 02/03/2022 Sửa
#177 Tên: Hoàng Hoài Ngọc
Email: ***nghoaingoc120903@gmail.com
SĐT: 0333911***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã liên hệ 24/02/2022 Sửa
#176 Tên: Đàm Minh Đức
Email: ***c1031@gmail.com
SĐT: 0963282***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 18/02/2022 Sửa
#175 Tên: Phạm Thị Thuỳ Dương
Email: ***ngpham.31211027302@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0374305***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 17/02/2022 Sửa
#174 Tên: Thái Thị Thanh Ngân
Email: ***ingan200015@gmail.com
SĐT: 0706905***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã liên hệ 17/02/2022 Sửa
#173 Tên: Nguyễn Thành Đạt
Email: ***2512k2@gmail.com
SĐT: 0396965***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân VAA MUSIC CLUB Học bổng 17/02/2022 Sửa
#172 Tên: Nguyen Thanh Dat
Email: ***2512k2@gmail.com
SĐT: 0396965***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân VAA MUSIC CLUB Không học 17/02/2022 Sửa
#171 Tên: Hằng
Email: ***g.duong.2808@gmail.com
SĐT: test***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân DM 2 Đã thanh toán 17/02/2022 Sửa
#170 Tên: Dương Diệu Hương
Email: ***ngdieuhuong122@gmail.com
SĐT: 028617***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân VAA MUSIC CLUB Học bổng 16/02/2022 Sửa
#169 Tên: Nguyễn Thị Minh Khuê
Email: ***hkhuez1109@gmail.com
SĐT: 0913537***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 15/02/2022 Sửa
#168 Tên: Lê Uyển Vy
Email: ***.ueher@gmail.com
SĐT: 0336009***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 14/02/2022 Sửa
#167 Tên: Trần Phát Huy
Email: ***11026531@student.isb.edu.vn
SĐT: 0967519***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 13/02/2022 Sửa
#166 Tên: Huỳnh Vũ Đình Khiêm
Email: ***emhuynh.31201020333@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0945964***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 11/02/2022 Sửa
#165 Tên: Nguyễn Thị Thu Bình
Email: ***hnguyen.31211020083@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0344258***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 10/02/2022 Sửa
#164 Tên: Lê Nguyễn Hoàn Mỹ
Email: ***e.31211026403@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0889158***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Không học 10/02/2022 Sửa
#163 Tên: Lê Nguyễn Hoàn Mỹ
Email: ***e.31211026403@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0829280***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 10/02/2022 Sửa
#162 Tên: Đỗ Ngọc Anh
Email: ***nganhngocanh@gmail.com
SĐT: 0968113***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân CLB Khởi Nghiệp TDTU - SC Học bổng 09/02/2022 Sửa
#161 Tên: Nguyễn Ánh Tuệ Hoàng
Email: ***thoangg@gmail.com
SĐT: 0395656***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Học bổng 08/02/2022 Sửa
#160 Tên: Nguyễn Thị Hoài Thi
Email: ***ng10739@gmail.com
SĐT: 0853567***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân CLB Khởi Nghiệp TDTU - SC Học bổng 04/02/2022 Sửa
#159 Tên: Nguyễn Nam Phúc
Email: ***cnn19407ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0931334***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Nhóm TT.QHDN UEL Đã liên hệ 01/02/2022 Sửa
#158 Tên: Nguyễn Thị Khánh Ngân
Email: ***khanhngan2602@gmail.com
SĐT: 0981249***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân TT.QHDN UEL Đã liên hệ 01/02/2022 Sửa
#157 Tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Email: ***nnq20501c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0397275***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Nhóm N/A Đã thanh toán 29/01/2022 Sửa
#156 Tên: Huỳnh Đức Thịnh
Email: ***nhhd18501c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0906306***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Cá nhân DM 2 Đã thanh toán 27/01/2022 Sửa
#155 Tên: Phương Quyên
Email: ***tungmtp1350@gmail.com
SĐT: 0941348***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG KHOA ĐD - KTYH Học bổng 24/01/2022 Sửa
#154 Tên: Hoàng Thị Mỹ Vi
Email: ***ngthimyvi01@gmail.com
SĐT: 0385939***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG KHOA ĐD - KTYH Học bổng 24/01/2022 Sửa
#153 Tên: Lê Thị Cẩm Linh
Email: ***nh1309@gmail.com
SĐT: 0358654***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Cá nhân N/A Đã liên hệ 22/01/2022 Sửa
#152 Tên: HiềnPM
Email: ***mthuhien20061999@gmail.com
SĐT: 0348885***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Cá nhân N/A Học bổng 21/01/2022 Sửa
#151 Tên: 11
Email: ***
SĐT: 1***
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) Nhóm N/A Không học 20/01/2022 Sửa
#150 Tên: Vũ Hoàng Minh Tuấn
Email: ***22@student.vgu.edu.vn
SĐT: 0903005***
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Cá nhân N/A Học bổng 18/01/2022 Sửa
#149 Tên: Huỳnh Thị Minh Nguyệt
Email: ***n122333@gmail.com
SĐT: 0328643***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Học bổng 18/01/2022 Sửa
#148 Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã liên hệ 04/01/2022 Sửa
#147 Tên: Phan Thị Thúy Hồng
Email: ***g.phan07032000@hcmut.edu.vn
SĐT: 0967636***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Nhóm N/A Đã liên hệ 03/01/2022 Sửa
#146 Tên: Phan Thị Thúy Hồng
Email: ***g.phan07032000@hcmut.edu.vn
SĐT: 0967636***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Nhóm N/A Không học 03/01/2022 Sửa
#145 Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Cá nhân N/A Đã thanh toán 30/12/2021 Sửa
#144 Tên: Lê Nguyễn Thảo Vy
Email: ***nt18404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0363360***
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) Nhóm TT.QHDN UEL Đã thanh toán 28/12/2021 Sửa
#143 Tên: Như
Email: ***gd1682@gmail.com
SĐT: 0964133***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 18/12/2021 Sửa
#142 Tên: Test
Email: ***t
SĐT: Test***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân TT.QHDN UEL Không học 16/12/2021 Sửa
#141 Tên: Nguyễn thị nguyên trinh
Email: ***trinh.ahrd@gmail.com
SĐT: 0934589***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân Yến Vy Đã thanh toán 11/12/2021 Sửa
#140 Tên: Kiều Khánh Linh
Email: ***hkieu012@gmail.com
SĐT: 0398729***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#139 Tên: Huỳnh Thị Hà Thanh
Email: ***nhhth19414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356449***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#138 Tên: Nguyễn Thị Hằng
Email: ***gnt19401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0334942***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#137 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 10/12/2021 Sửa
#136 Tên: Ngọc Ngân
Email: ***nvn20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0949464***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 10/12/2021 Sửa
#135 Tên: Trần Bảo Khanh
Email: ***nhtb194021c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935882***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#134 Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Email: ***ttq19401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0787767***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#133 Tên: Võ Thị Tuyết Hoa
Email: ***vtt19403@st.uel.edu.vn
SĐT: 0568600***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#132 Tên: Lê Thị Thùy Huế
Email: ***ltt18404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0968119***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#131 Tên: Nguyễn Thái Bình
Email: ***hnt20408c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0774468***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#130 Tên: Nguyễn Thị Mỹ Thoa
Email: ***antm20404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0333979***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#129 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#128 Tên: Thái Tuấn Kha
Email: ***tt19414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0339409***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#127 Tên: Nguyễn Thanh Hải
Email: ***nhhai1999bmt@gmail.com
SĐT: 0383673***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#126 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#125 Tên: Bùi Thị Quỳnh Dao
Email: ***btq18404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0819110***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#124 Tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
Email: ***yenthiyenn42@gmail.com
SĐT: 0984470***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#123 Tên: Trần Lê Thảo Vy
Email: ***ovy5122000@gmail.com
SĐT: 0387374***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#122 Tên: Trương Chí Thiện
Email: ***entcgds200442@fpt.edu.vn
SĐT: 0934778***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#121 Tên: Lê Trọng Hoàng
Email: ***AWE20136@student.hcmiu.edu.vn
SĐT: 0937396***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#120 Tên: Huỳnh Kiều Linh
Email: ***hmao1999@gmail.com
SĐT: 0392696***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#119 Tên: Lê Đào Kim Duyên
Email: ***en.ledaokim@hcmut.edu.vn
SĐT: 0945074***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#118 Tên: Trần Minh Tài
Email: ***tm21410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0777576***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#117 Tên: Trần Thị Thanh Mai
Email: ***ttt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943574***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#116 Tên: Lê Ngọc Tiến
Email: ***nln21@uef.edu.vn
SĐT: 0977807***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#115 Tên: Nguyễn Thúy Hà
Email: ***t20404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0362672***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#114 Tên: Phạm Thị Hồng Vân
Email: ***pth20404c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0968187***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#113 Tên: Phạm Tuấn Minh
Email: ***anmagift@gmail.com
SĐT: 0383349***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#112 Tên: Huỳnh Thị Phương Duy
Email: ***htp18403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0971915***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#111 Tên: Trần Duy Cường
Email: ***ngtd20402@st.uel.edu.vn
SĐT: 0832635***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#110 Tên: nguyễn thị hồng lam
Email: ***21518@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0941701***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#109 Tên: Đăng
Email: ***udang.oto1@gmail.com
SĐT: 0763830***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#108 Tên: Trunh
Email: ***tran1204@gmail.con
SĐT: 0332525***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#107 Tên: Lâm Thị Mai Hoàng
Email: ***m8558@gmail.com
SĐT: 0346809***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#106 Tên: Trâm
Email: ***yentram11122000@gmail.com
SĐT: 0357339***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#105 Tên: Vũ Khánh Linh
Email: ***hvk21415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0988206***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#104 Tên: Phan Thúy Anh
Email: ***pt21416c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0902825***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#103 Tên: Trần Tấn Tài
Email: ***tt19407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0348669***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 09/12/2021 Sửa
#102 Tên: Trần Thị Nhàn
Email: ***ntt21413@st.uel.edu.vn
SĐT: 0966996***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#101 Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Không học 09/12/2021 Sửa
#100 Tên: Minh Đức
Email: ***xeohcm94@gmail.com
SĐT: 123456***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#99 Tên: Hồ Thanh Phong
Email: ***hanhphong1@dtu.edu.vn
SĐT: 0931956***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#98 Tên: Trần Minh Tài
Email: ***tm21410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0777576***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#97 Tên: Phan Trịnh Kim Hạnh
Email: ***hptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0901629***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#96 Tên: Phạm Thị Kim Ngân
Email: ***nptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0834760***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 08/12/2021 Sửa
#95 Tên: Nguyễn Thu Trang
Email: ***trang060803@gmail.com
SĐT: 0978328***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 08/12/2021 Sửa
#93 Tên: Dương Thị Hà Uyên
Email: ***n05072003@gmail.com
SĐT: 0399447***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 08/12/2021 Sửa
#92 Tên: Nguyễn Thị Kim Lý
Email: ***ly0164@gmail.com
SĐT: 0346660***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 08/12/2021 Sửa
#91 Tên: Võ Ngân Anh
Email: ***gananhst822@gmail.com
SĐT: 0339059***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#90 Tên: Trịnh Thị Thúy Nga
Email: ***ttt20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0359295***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#89 Tên: Nguyễn Diệu Hương
Email: ***ngnd21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0849984***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#88 Tên: Bùi Ngọc Hương
Email: ***ngbui.31201020345@st.ueh.edu.vn
SĐT: 0917137***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#87 Tên: Lê Ngọc Bảo Hân
Email: ***gocbaohan19@gmail.com
SĐT: 0971741***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#86 Tên: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Email: ***hhtm204021c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0937849***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#85 Tên: shop Phương Châu
Email: ***nhonguyen192@gmail.com
SĐT: 0934012***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#84 Tên: Hoàng Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Email: ***gngoc9c.tranphu@gmail.com
SĐT: 0383726***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#83 Tên: Phan Thị Tường Vy
Email: ***vy20@gmail.com
SĐT: 0383722***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#82 Tên: Mai Mạnh
Email: ***223651v@gmail.com
SĐT: 0352223***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#81 Tên: Nguyễn Võ Vy Kha
Email: ***angg412@gmail.com
SĐT: 0962181***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Không học 07/12/2021 Sửa
#80 Tên: Phạm Ngọc Ánh
Email: ***anhh912@gmail.com
SĐT: 0977595***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân Huỳnh Khánh Linh Không học 07/12/2021 Sửa
#72 Tên: Nguyễn Hoài Thương
Email: ***ongnh21410ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0935104***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#71 Tên: Lê Thị Thảo Như
Email: ***onhu4249@gmail.com
SĐT: 0846933***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 07/12/2021 Sửa
#70 Tên: Nguyễn Thị Như Thảo
Email: ***thao04nt@gmail.com
SĐT: 0339961***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#69 Tên: Trần Hạ Tường Vy
Email: ***nhatuongvy123@gmail.com
SĐT: 0889133***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#68 Tên: Trần Thị Thu Thảo
Email: ***nthuthao1126@gmail.com
SĐT: 0379416***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#67 Tên: Phạm Thị Diệp
Email: ***ppt21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0904353***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#66 Tên: Trịnh Thị Ánh Linh
Email: ***htta21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356063***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#65 Tên: Trịnh Thị Ánh Linh
Email: ***htta21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0356063***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#64 Tên: Nguyễn Hoàng Tuân
Email: ***nnh21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0379342***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 06/12/2021 Sửa
#63 Tên: Nguyễn Thị Thanh Thanh
Email: ***nhntt18407ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0944430***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#62 Tên: Phạm Thị Kim Ngân
Email: ***nptk20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0819513***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#61 Tên: Nguyễn Phan Hoài Bảo
Email: ***ibao1782001@gmail.com
SĐT: 0913275***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#60 Tên: Hồ Thanh Phong
Email: ***hanhphong1@dtu.edu.vn
SĐT: 0931956***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#59 Tên: Đào Hữu Tuấn
Email: ***nh20001010@gmail.com
SĐT: 0912386***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#58 Tên: Nguyễn Thanh
Email: ***thanh@medvnu.edu.vn
SĐT: 0917945***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#57 Tên: Nguyễn Thùy Trang
Email: ***ngnt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0386224***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 06/12/2021 Sửa
#56 Tên: Trương Bạch Hạnh Như
Email: ***ongbachhanhnhu@gmail.com
SĐT: 0764028***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#55 Tên: Uông Đức Thuận
Email: ***anud21410ca@st.uel.edu.vn
SĐT: 0984858***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#54 Tên: Hồ Ngọc Minh Thiện
Email: ***enhnm21404b@st.uel.edu.vn
SĐT: 0399604***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 05/12/2021 Sửa
#53 Tên: Nguyễn Tú Uyên
Email: ***ntunguyen299@gmail.com
SĐT: 0368644***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#52 Tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Email: ***ontp20409@st.uel.edu.vn
SĐT: 0582853***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 05/12/2021 Sửa
#51 Tên: Trần Thị Yến Nhi
Email: ***tty19409@gmail.com
SĐT: 0971764***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#50 Tên: Trần Thị Thanh Mai
Email: ***ttt20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943574***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#49 Tên: Đỗ Văn Dương
Email: ***ngdv19403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0354227***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#48 Tên: Trần Thị Hiền
Email: ***55025@st.hcmuaf.edu.vn
SĐT: 0839892***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#47 Tên: phạm đình thịnh
Email: ***nh26062001@gmail.com
SĐT: 0349086***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#46 Tên: Ninh
Email: ***hltk20408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0397817***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#45 Tên: Huỳnh Thị Thanh Ngân
Email: ***nhtt18401@st.uel.edu.vn
SĐT: 0349290***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 05/12/2021 Sửa
#44 Tên: Phạm Liễu Hồng Vân
Email: ***van0404@gmail.com
SĐT: +849414***66
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#43 Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#42 Tên: Lê Đào Kim Duyên
Email: ***en. ledaokim@hcmut.edu.vn
SĐT: 0945074***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#41 Tên: Trịnh Văn Thanh
Email: ***nhtv21413@st.uel.edu.vn
SĐT: 0989363***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#40 Tên: vương Thị Mỹ Yến
Email: ***vtm20410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0386837***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#39 Tên: Nguyễn Khánh Huy
Email: ***.nguyen3423@hcmut.edu.vn
SĐT: 0346786***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#38 Tên: Phan Võ Minh Anh
Email: ***phan.071203@gmail.com
SĐT: 0824765***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#37 Tên: Hồ Nguyên Quân
Email: ***nhonguyen192@gmail.com
SĐT: 0934012***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#36 Tên: Võ Thị Bích Trâm
Email: ***mvtb20411c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0384362***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#35 Tên: nguyễn Thị Hồng Hạnh
Email: ***hnth19407c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0967957***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#34 Tên: Võ Thanh Trang
Email: ***ngvth00@gmail.com
SĐT: 0362433***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#33 Tên: Lê Huy Tiến
Email: ***22752@st.hcmuaf.edu.vn
SĐT: 0937135***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#32 Tên: Hằng
Email: ***21469@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0395089***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#31 Tên: Tạ Thanh Thanh Huyền
Email: ***enta.2101@gmail.com
SĐT: 0961889***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#30 Tên: Trần Phương Ngọc
Email: ***ongngocmtmt@gmail.com
SĐT: 0963428***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#29 Tên: Nguyễn Văn Minh Hưng
Email: ***huyen051100@gmail.com
SĐT: 0858094***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#28 Tên: Phan Hà Thúy Diễm
Email: ***mpht20406c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0834372***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#27 Tên: Kiều Khánh Linh
Email: ***hkieu012@gmail
SĐT: 0398729***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#26 Tên: Nguyễn Thị Bảo Trâm
Email: ***mntb20411@st.uel.edu.vn
SĐT: 0353345***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#25 Tên: Nguyễn Vaqn vĨnh
Email: ***onvted@gmail.com
SĐT: 0921735***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#24 Tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email: ***ichngoc1110@gmail.com
SĐT: 0969576***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#23 Tên: Nguyễn Thị Hà Vy
Email: ***th20407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0349965***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#22 Tên: Dương
Email: ***ngdv19403c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0354227***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#21 Tên: Phạm Tuấn Minh
Email: ***anmagift@gmail.com
SĐT: 0941355***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#20 Tên: Nguyễn Thị Hồng Lam
Email: ***21518@gm.uit.edu.vn
SĐT: 0941701***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#19 Tên: Ngô Mỹ Uyên
Email: ***myuyenvt@gmail.com
SĐT: 0399404***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#18 Tên: Ngân
Email: ***nvn20503@st.uel.edu.vn
SĐT: 0949464***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#17 Tên: Phạm Nguyễn Quỳnh Như
Email: ***pnq21502c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0799375***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#16 Tên: Vũ Khánh Linh
Email: ***hvk21415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0988206***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Nhóm N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#15 Tên: Ngô Thu Thảo
Email: ***ont194082c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0395670***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#14 Tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
Email: ***yenthiyenn42@gmail.com
SĐT: 0984470***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 04/12/2021 Sửa
#13 Tên: Trương Hồng Dợn
Email: ***th20407@st.uel.edu.vn
SĐT: 0943121***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#12 Tên: Bùi Văn Hiền
Email: ***nbv20410@st.uel.edu.vn
SĐT: 0972652***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#11 Tên: Nguyễn Linh Dung
Email: ***gnl19408@st.uel.edu.vn
SĐT: 0776357***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 04/12/2021 Sửa
#10 Tên: Phạm Lê Cẩm Tú
Email: ***lc20409@st.uel.edu.vn
SĐT: 0948657***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#9 Tên: Huỳnh Lê Thủy Tiên
Email: ***nhlt19415@st.uel.edu.vn
SĐT: 0914673***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#8 Tên: Minh Phúc
Email: ***ph309@gmail.com
SĐT: 0965927***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Không học 03/12/2021 Sửa
#7 Tên: Vũ Hà Cẩm Ly
Email: ***yeonsic@gmail.com
SĐT: 0866959***
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm Cá nhân N/A Đã thanh toán 03/12/2021 Sửa
#6 Tên: Tony Test
Email: ***tevent.vn@gmail.com
SĐT: 0918150***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Không học 01/12/2021 Sửa
#5 Tên: Đức 1
Email: ***1@gmail.com
SĐT: 123456***
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) Cá nhân N/A Không học 30/11/2021 Sửa
#4 Tên: Võ Minh Thư
Email: ***vm21414c@st.uel.edu.vn
SĐT: 0817126***
Digital Marketing - TKB Cá nhân N/A Không học 30/11/2021 Sửa
#3 Tên: 3
Email: ***
SĐT: 3***
N/A Cá nhân test Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa
#2 Tên: 2
Email: ***
SĐT: 2***
N/A Nhóm DM 1 Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa
#1 Tên: hv1
Email: ***.dm1@gmail.com
SĐT: 1***
N/A Nhóm DM 1 Đã thanh toán 29/11/2021 Sửa