Các khóa học

Tên khóa học Ngày khai giảng Hoa hồng Thao tác
Combo 3 chuyên đề - 12 Ngày Làm Chủ Thị Trường Tài Chính 21/06/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Phân tích thị trường chứng khoán CƠ BẢN và NÂNG CAO 21/06/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Phân tích thị trường chứng khoán - CƠ BẢN 21/06/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Phân tích thị trường chứng khoán - NÂNG CAO 12/07/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học Phân tích ngành Tài chính: Chứng khoán, Bảo hiểm & Ngân hàng 26/07/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE06) 27/05/2022 Lẻ: 20,000vnđ
Nhóm: 20,000vnđ
Khóa học online Facebook Marketing 14/06/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (Khóa KW05) 11/05/2022 Lẻ: 20,000vnđ
Nhóm: 20,000vnđ
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS EXCEL (KE04) 25/04/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 20,000vnđ
Khoá luyện thi chứng chỉ MOS WORD (KW03) 08/04/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 20,000vnđ
Khoá luyện thi cấp tốc MOS EXCEL (KE02) 18/03/2022 Lẻ: 50,000vnđ
Nhóm: 20,000vnđ
Khóa học online Kinh doanh thành công trên Shopee 03/05/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Landing Page 16/08/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Google Ads 19/07/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá luyện thi cấp tốc MOS WORD (KW01) 14/02/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Zalo Marketing 21/06/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ