Các khóa học

Tên khóa học Ngày khai giảng Hoa hồng Thao tác
Khoá học Online Digital Marketing (Combo 9 chuyên đề) 15/02/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá luyện thi cấp tốc MOS 14/02/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Facebook Marketing 15/02/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá Tin học Văn phòng & MOS (Combo 3 môn Word, Excel, PPT) 14/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá Mircrosoft Word 14/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá Microsoft Excel 14/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá Mircrosoft PowerPoint 03/01/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Thiết kế đồ hoạ 09/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Kinh doanh thành công trên Shopee 03/05/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khoá học Online Kỹ Năng Mềm 15/02/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Tik Tok 08/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học Thiết kế website với WordPress 15/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Automation Marketing 22/03/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Landing Page 30/12/2021 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Google Ads 02/04/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ
Khóa học online Zalo Marketing 19/04/2022 Lẻ: 100,000vnđ
Nhóm: 50,000vnđ