Tag Archives: word

Tính năng chụp màn hình, ẩn nội dung trong văn bản Word

Thêm nhanh ngày giờ hoặc giờ hiện tại trong Word Để thêm ngày giờ hiện tại vào Word nhanh nhất bạn chỉ cần làm như sau: Mở thẻ Insert > Ở mục Text > Chọn Date and Time > Hộp thoại Date and Time hiện lên > Chọn định dạng ngày giờ bạn muốn thêm vào > Nhấn OK. Để cập nhật ngày và giờ bạn chỉ […]