Tag Archives: Những lưu ý khi tranh luận

Phản biện sao cho hiệu quả

Với những người có tư tưởng tiến bộ, văn minh thì phản biện là chìa khóa tốt nhất để hiểu rõ ngọn ngành vấn đề. Tuy nhiên nhắc đến kỹ năng phản biện, nhiều người vẫn cảm thấy e ngại khi sử dụng kỹ năng này. Hay không thể vận dụng kỹ năng này vào […]