Tag Archives: Làm sao để lắng nghe và thấu cảm hiệu quả?

Phương pháp lắng nghe và thấu cảm

Phương pháp lắng nghe và thấu cảm

Lắng nghe và thấu cảm nằm trong bộ những kỹ năng mềm quan trọng trong thời đại kỷ nguyên số. Hầu hết mọi người chỉ có thể lắng nghe chứ chưa thể thấu cảm khi tham gia cuộc hội thoại. Điều gì ngăn cản chúng ta thấu cảm lẫn nhau. Chính là do thiếu phương […]