Tag Archives: Content creator

Phân biệt Content Creator, Content Writer Và Copywriter

sự khác nhau của content creator, content writter, copywriter

Khi mới chân ướt chân ráo vào con đường Content Marketing, đã không ít newbie đã phải ngỡ ngàng trước ngã ba đường: Content Writer, Copywriter, và Content Creator. Việc hiểu rõ về vai trò của từng vị trí này rất quan trọng trong việc lựa chọn một hướng đi phù hợp cho sự nghiệp của […]