Chia sẻ của học học viên Nguyễn Thuỳ Trang về kỹ năng Tạo động lực

[SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN] 🎯 🎯 🎯

🔑 🔑 Trong một khóa học Kỹ năng mềm (bao gồm 10 kỹ năng quan trọng) tại iGen, trung bình mỗi học viên sẽ có 10 bài thu hoạch hoàn thành kỹ năng.

🔑 🔑 Sau khi kết thúc mỗi kỹ năng, học viên sẽ có 1 bài thu hoạch để đánh giá việc hoàn thành kỹ năng. Việc hoàn thành mỗi thu hoạch giúp cho học viên được ghi nhớ lại kiến thức, có thêm cảm hứng và động lực học tập và ứng dụng vào cuộc sống thực tế thường xuyên hơn. Đồng thời thể hiện được sự tiến bộ về mặt kỹ năng của mình sau từng kỹ năng.
Dưới đây là bài thu hoạch cuối kỹ năng Tạo động lực và chinh phục thử thách của học viên.
✅ Học viên Nguyễn Thùy Trang – Sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật.
✅ Giảng dạy bởi: Th.s Lưu Minh Sang _ Giảng viên trường Đại học Kinh tế – Luật.