Digital Marketing – Q&A

Câu hỏi 1: Em có được xem lại record nếu vắng buổi học?

Trả lời: Vì lý do bản quyền, record lớp học chỉ phục vụ cho công tác kiểm định. BTC sẽ hỗ trợ để em được học lại module bị vắng ở một lớp khác.

Câu hỏi 2Em cần chuẩn bị những gì để học khóa học này một các tốt nhất ?

Trả lời: Em cần chuẩn bị cho mình một tinh thần học tập tốt & thái độ tích cực và chuẩn bị cho mình một số kiến thức tổng quan về Marketing.

Câu hỏi 3Hình thức thi để được cấp chứng nhận thì như thế nào ?

Trả lời: Mục tiêu lớn nhất của học viên tham gia khoá học là lấy kiến thức. Nếu học viên muốn nhận GCN hoành thành thì làm các bài thi như sau:

  • Phần 1: Lý thuyết.
    • Học viên làm tiểu luận tổng kết các nội dung được học trong mỗi module
  • Phần 2: Thực hành.
    • Làm bài tập thực hành theo nhóm 1-5 người sau khi kết thúc mỗi Module
    • Nội dung thực hành được giảng viên thông báo trong lớp học

Câu hỏi 4: Đối với các bài thực hành chạy ads, em không có sản phẩm để quảng cáo thì sao … ?

Trả lời: BTC khuyến khích học viên chạy marketing cho chính sản phẩm của mình. Tuy nhiên nếu bạn chưa có dự án thì BTC sẽ hỗ trợ học viên thực hành trên các dự án thực tế

Câu hỏi 5: Mỗi bài thực hành chạy ads là một sản phẩm khác nhau hay giống nhau ?

Trả lời: Một sản phẩm sẽ được chạy ads/truyền thông xuyên suốt các bài thực hành của khoá học, thế nên BTC khuyến khích em hãy chọn một sản phẩm ngay từ đầu nhé.

Câu hỏi 6: Em có được bảo lưu khoá học ?

Trả lời: Có em nhé. Thời gian bảo lưu đến 12 tháng.

Câu hỏi 7: Em đăng ký khoá học combo nhưng một số module bị trùng với lịch học ở trường, nhờ iGen tư vấn giúp ?

Trả lời: Các module (khoá lẻ) sẽ được tổ chức thường xuyên nên nếu em không tham gia được module nào thì iGen sẽ sắp xếp để em được học vào một thời gian khác. Em yên tâm.