Microsoft Office – Q&A

Câu hỏi 1: Em có được xem lại record nếu vắng buổi học?

Trả lời: Vì lý do bản quyền, record lớp học chỉ phục vụ cho công tác kiểm định. BTC sẽ hỗ trợ để em được học lại module bị vắng ở một lớp khác.

Câu hỏi 2Hình thức thi để được cấp chứng nhận thì như thế nào và sự khác biệt với chứng chỉ MOS ?

Trả lời: Em có tham gia 70% thời lượng và hoàn thành các bài tập của giảng viên thì sẽ được iGen cấp Giấy chứng nhận tham gia khoá học. Để lấy được chứng chỉ MOS thì em sẽ phải trải qua một bài thi của Microsoft do IIG Việt Nam tổ chức.

Câu hỏi 3: Em có được bảo lưu khoá học ?

Trả lời: Có em nhé. Thời gian bảo lưu đến 12 tháng.

Câu hỏi 4: Em đăng ký khoá học combo nhưng một số module bị trùng với lịch học ở trường, nhờ iGen tư vấn giúp ?

Trả lời: Các module (khoá lẻ) sẽ được tổ chức thường xuyên nên nếu em không tham gia được module nào thì iGen sẽ sắp xếp để em được học vào một thời gian khác.