Học viên đạt chứng chỉ

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN 

THI ĐẠT CHỨNG CHỈ MOS WORD THÁNG 3/2022

Khóa Tin học văn phòng và Luyện thi MOS (Mos081121)

 1. Trịnh Thuỳ Trang Điểm đạt được: 962 điểm
 2. 2.Lê Hoàng Ngân
  Điểm đạt được: 861
  Phạm Cao Kiều Diễm
  Điểm đạt được: 925
  Ngô Diệu Linh
  Điểm đạt được: 807
  Mai Thanh Hoàng Minh
  Điểm đạt được: 807
  Nguyễn Thị Mỹ Thoa
  Điểm đạt được: 746
  Nguyễn Thị Thu Thảo
  Điểm đạt được: 943
  Trần Xuân Ánh Dương
  Điểm đạt được: 925
  Phan Nguyễn Dạ Thảo
  Điểm đạt được: 978
  Châu Thị Mỷ Tiên
  Điểm đạt được: 746
  Trần Đăng Nhi
  Điểm đạt được: 906
  Võ Huỳnh Phương Quyên
  Điểm đạt được: 906
  Nguyễn Trần Phương Thảo
  Điểm đạt được: 935
  Đặng Thị Ánh Vi
  Trần Lê Quốc An
  Điểm đạt được:1000
  Huỳnh Thiện
  Điểm đạt được:981
  Nguyễn Tuấn Kiệt
  Điểm đạt được: 764
  Trương Lê Thủy Ngân
  Điểm đạt được: 930
  Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Điểm đạt được: 935
  Trần Hoàng Duy
  Nguyễn Thị Kim Thoa
  Điểm đạt được:
  Nguyễn Thị Ngân Linh
  Điểm đạt được: 943
  Nguyễn Thị Kim Bình
  Điểm đạt được: 1000
  Lê Thị Kim Ngân
  Nguyễn Linh Dung
  Điểm đạt được: 1000
  Trần Thị Anh Thư
  Điểm đạt được: 962
  Nguyễn Diệu Linh
  Điểm đạt được: 962
  Ngô Thu Thảo
  Nguyễn Thị Yến Nhi
  Điểm đạt được: 943
  Nguyễn Thuỷ Tiên
  Điểm đạt được: 962
  Nguyễn Hoàng My
  Khóa Luyện thi Chứng chỉ Mos Word (KW01)
  Ngô My Na
  Điểm đạt được:
  Hứa Vũ Ngân Hà
  Điểm đạt được: 957
  Nguyễn Bảo Trâm
  Điểm đạt được: 1000
  Huỳnh Đức Ngọc Anh
  Điểm đạt được: 850
  Hoàng Nguyễn Châu Anh
  Điểm đạt được: 957
  Vũ Lê Như Quỳnh
  Điểm đạt được: 861