Giới thiệu về iGen Group

IGEN viết tắt của chữ Intelligent Generation có nghĩa là “Kiến tạo thế hệ thông minh

 • Sứ mệnh: Phát huy tối đa tiềm năng người học
 • Tầm nhìn: Trở thành VinGroup của lĩnh vực giáo dục vào năm 2025 và là một trong những công ty công nghệ giáo dục hàng đầu khu vực vào năm 2030 và thế giới năm 2035

Giá trị cốt lõi:

 1. Chính trực: Luôn chính trực trong mọi hành động
 2. Tích cực: Là người bạn chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
 3. Tinh thần học hỏi & giá trị đạo đức: Lấy tinh thần học hỏi làm kim chỉ nam trong công việc, lấy đạo đức làm nền tảng cho sự phát triển bản thân
 4. Phụng sự: Được sống trên đời là một diễm phúc, phụng sự cuộc sống là cách ta trả ơn cuộc đời
 5. Biết ơn: Luôn biết ơn những người đã giúp đỡ, dìu dắt ta trên hành trình cuộc đời
 6. Niềm vui và sự hài lòng: Luôn mang đến cho khách hàng, đối tác và đồng nghiệp nhiều niềm vui và sự hài lòng bằng chất lượng dịch vụ trên mức mong đợi

iGen Group đang triển khai các hoạt động sau:

1. Các khoá học ngắn hạn:

  • Khoá học về Tin học văn phòng
  • Khoá học về Digital Marketing
  • Khoá học về Tài chính – Chứng khoán
  • Khoá học về kỹ năng

2. Platform việc làm

3. Platform luyện ngoại ngữ với người nước ngoài

4. Trung tâm gia sư toàn cầu