Giảng viên iGen Group

1.Giảng viên Khóa đào tạo ngắn hạn Online Digital Marketing

STT Giảng viên Lĩnh vực giảng dạy  
1 TS. Lê Hoành Sử Landing page, Automation Marketing Xem thêm
2 ThS. Văn Đức Sơn Hà Google Ads, Shopee Xem thêm
3 Chuyên gia Đỗ Văn Đức WordPress Xem thêm
4 Anh Nguyễn Vũ Tuấn Tú Tik Tok, Thiết kế Xem thêm
5 Anh Đỗ Đăng Khoa Zalo Marketing Mastery Xem thêm
6 Anh Phạm Minh Thắng Facebook Markeitng Xem thêm
7 Anh Lữ Đông Quân Thiết kế Photoshop Xem thêm

 

2. Giảng viên Khóa tin học văn phòng MOS

STT Giảng viên Lĩnh vực giảng dạy  
1 Th.S Nguyễn Quốc Thuận Luyện thi Excel Xem thêm
2 ThS. Hoàng Thị Quế Hương Ứng dụng Word Xem thêm
3 ThS. Nguyễn Văn Tuyên Ứng dụng Word, Excel, Power Point Xem thêm
4 ThS. Huỳnh Thanh Quảng Ứng dụng Word, Excel, Power Point Xem thêm
5 Anh Lâm Hoàng Huy Ứng dụng Word, Excel, Power Point Xem thêm

3.Giảng viên Khóa đào tạo Tài chính cá nhân, Phân tích chứng khoán

STT Giảng viên Lĩnh vực giảng dạy  
1 TS. Nguyễn Anh Phong Xem thêm
2 TS. Nguyễn Hoàng Anh Xem thêm
3 ThS. Ngô Phú Thanh Xem thêm
4 TS. Lê Quang Minh Xem thêm
5 Nguyễn Nhật Khánh Xem thêm