Đội Enactus BU – Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Đội Enactus BU –  Đại học Ngân Hàng TP.HCM được thành lập vào ngày 07 tháng 03 năm 2012 với 11 năm hình thành và phát triển. Sau rất nhiều dự án kinh doanh cộng đồng, chúng tôi đã có hơn 105 thành viên hoạt động và đạt được quan tâm của hơn 12.000 bạn sinh viên HUB hướng đến mục tiêu chung: “Mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội”. Đội Enactus BU đã và đang nỗ lực để đạt được những thành tựu to lớn và tích cực.

Với sứ mệnh “ACT TODAY – CHANGE TOMORROW”,  Đội đã và đang xây dựng để trở thành nơi giúp các bạn sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời trau dồi và phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai, cho thấy sức mạnh tích cực của kinh doanh, tạo ra một thế giới bền vững tốt hơn thông qua sức mạnh tích cực của kinh doanh “.

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/EnactusBu.2011/

Email: enactusbankinguniversity@gmail.com