Communication Margroup – Đại học Kinh tế TP. HCM

Margroup – Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Marketing là một trong những CLB/ Đội/ Nhóm lớn, mạnh và lâu đời của trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Margroup đã tổ chức hơn 350 sự kiện, hơn 1000 dự án thực hiện cùng với các đối tác và doanh nghiệp. 

Margroup theo đuổi sứ mệnh phát triển năng lực và tư duy của sinh viên trong lĩnh vực Marketing, đồng thời Margroup mong muốn khẳng định mình như một hệ sinh thái trong lĩnh vực Marketing. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: