CLB Truyền thông Khoa Đông Phương Học – CFOS – Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM

Câu lạc bộ Truyền thông trực thuộc Liên chi Hội sinh viên khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM. CLB được thành lập vào ngày 26/03/2013. Sứ mệnh của CLB là hỗ trợ truyền thông các chương trình, sự kiện trong và ngoài khoa Đông Phương học. 

Câu lạc bộ Truyền thông khoa Đông phương học đã trải qua nhiều năm hoạt động với những thành tích và dấu ấn riêng biệt. Những chương trình ý nghĩa, những series truyền thông thú vị, những dấu chân góc máy len lỏi đến từng sự kiện lớn nhỏ, tất cả đã tạo nên thương hiệu và khẳng định chất lượng của CFOS. 

Thông tin liên hệ: