Chuyên mục: Giảng viên

Nguyễn Nhật Khánh

Anh Nguyễn Nhật Khánh Nguyễn Nhật Khánh hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Tài sản Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Anh tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Monash University (Melbourne – Úc). Năm 2015, anh Nhật Khánh trở thành thành viên của ACCA – Association of Chartered Certified Accountants (Hiệp hội […]


Giảng viên iGen Group

1.Giảng viên Khóa đào tạo ngắn hạn Online Digital Marketing STT Giảng viên Lĩnh vực giảng dạy   1 TS. Lê Hoành Sử Landing page, Automation Marketing Xem thêm 2 ThS. Văn Đức Sơn Hà Google Ads, Shopee Xem thêm 3 Chuyên gia Đỗ Văn Đức WordPress Xem thêm 4 Anh Nguyễn Vũ Tuấn Tú […]


Anh Phạm Minh Thắng – iGen Group

Anh Phạm Minh Thắng là chủ sở hữu doanh nghiệp đầu tiên của mình năm 2015 và hiện tại là nhà sáng lập và Tổng Giám đốc điều hành NEXT group với các thương hiệu như: NEXTevent.vn, NEXTmentor.vn, NEXTdigi.vn, NEXTomi.vn. Digital Marketing Agency Bằng các chiến thuật chiến lược của mình kết hợp với các […]