Author Archives: Đức Anh

Thị trường ngách là gì ? Thị trường ngách thực sự đem lại sự thành công ?

Thị trường ngách là một tên gọi chắc hẳn đã quen thuộc, trong lịch sự nhân loại các nhà kinh doanh lẫn những công ty lớn đều thành công khi khởi nghiệp từ thị trường ngách. Thị trường này như một kho báu để bạn khai thác. Vậy thị trường ngách là gì, nó có […]