8 Cài đặt căn bản trước khi soạn thảo văn bản Word (P.2)

Tiếp theo phần bài 8 Cài đặt căn bản trước khi soạn thảo văn bản Word P.1iGen xin gửi đến các bạn 4 bước còn lại trong phần này.

Soạn thảo văn bản Word là công việc tưởng như đơn giản nhưng thật sự rất khó khăn nếu chúng ta không biết được 8 cài căn bản MS Word trước khi bước vào làm việc. Các cài đặt ban đầu này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong hình thức tình bày cũng như tăng tốc độ làm việc lên cao nhất.

5. Tắt tự động: Bullet; Numbering

Khi soạn thảo văn bản Word, không ít lần bạn gặp vấn đề với việc sử dụng Bullet, Numbering do tính năng tự động của nó. Để hạn chế việc này thì bạn nên tắt tính năng này trong quá trình soạn thảo văn bản thô.

Mở hộp thoại Word Option, chọn thẻ Proofing, sau đó chọn AutoCorrect Options.

Hộp thoai Word Options
Hộp thoai Word Options

Trong hộp thoại AutoCorrect Options, Tích bỏ các lựa chọn sau và chọn OK:

Bỏ chọn các mục trong Hộp thoại AutoCorrect
Bỏ chọn các mục trong Hộp thoại AutoCorrect

6. Tắt tự động kiểm tra chính tả (Dòng kẻ đỏ chân chữ)

Mở hộp thoại Word Option, chọn thẻ Proofing tích bỏ các mục như hình:

Tắt tự kiểm tra chính tả
Tắt tự động kiểm tra chính tả

7. Hiển thị thanh thước kẻ

Trong thẻ View, chọn Ruler.

Hiển thị thanh thước kẻ
Hiển thị thanh thước kẻ

8. Cài đặt phím tắt

Trong hộp thoại Word Option, chọn Quick Access Toolbar. Chọn bất kì vào một nội dung như trong hình. Nhấn phím “P”.

Quick Access Toolbar
Quick Access Toolbar

Chọn Page Setup như hình. Nhấn Add

Chọn Page Setup và nhấn Adđ
Chọn Page Setup và nhấn Add

Tiếp tục tìm kiếm và chọn Paragraph Spacing. Nhấn Add

Paragraph Settings
Paragraph Settings

Cuối cùng, tìm kiếm và chọn Print Preview Edit Mode. Nhấn Add

Chọn Print Preview Edit Mode
Chọn Print Preview Edit Mode

Và sắp xếp trình tự như sau:

Sắp xếp trình tự phím tắt
Sắp xếp trình tự phím tắt

Kết quả bạn được các phím tắt sau:

Print preview edit mode: Alt + 1

Page setup: Alt + 2

Paragraph: Alt + 3

iGen tin rằng, sau khi biết được 8 cài đặt căn bản này. Bạn sẽ cải thiện tốc độ làm việc của mình hơn.

Tìm hiểu thêm các kiến thức khác thông qua khoá học MOS Word tại đây.

Cùng cập nhiều kiến thức vụ kí khác tại Fb:iGen