Chuyên mục: Sản phẩm của HV

Chia sẻ của học viên Phạm Đình Thịnh – Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.

[SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN] Trong một khóa học Kỹ năng mềm (bao gồm 10 kỹ năng quan trọng) tại iGen, trung bình mỗi học viên sẽ có 10 bài thu hoạch hoàn thành kỹ năng. Sau khi kết thúc mỗi kỹ năng, học viên sẽ có 1 bài thu hoạch để đánh giá việc […]

Chia sẻ của học học viên Nguyễn Thuỳ Trang về kỹ năng Tạo động lực

[SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN] Trong một khóa học Kỹ năng mềm (bao gồm 10 kỹ năng quan trọng) tại iGen, trung bình mỗi học viên sẽ có 10 bài thu hoạch hoàn thành kỹ năng. Sau khi kết thúc mỗi kỹ năng, học viên sẽ có 1 bài thu hoạch để đánh giá việc […]