Chuyên mục: Q & A

Microsoft Office – Q&A

Câu hỏi 1: Em có được xem lại record nếu vắng buổi học? Trả lời: Vì lý do bản quyền, record lớp học chỉ phục vụ cho công tác kiểm định. BTC sẽ hỗ trợ để em được học lại module bị vắng ở một lớp khác. Câu hỏi 2: Hình thức thi để được cấp […]


Kỹ năng – Q&A

Câu hỏi 1: Em có được xem lại record nếu vắng buổi học? Trả lời: Không em nhé. BTC sẽ hỗ trợ để em được học lại module bị vắng ở một lớp khác. Câu hỏi 2: Em có nhất thiết phải học tất cả các kỹ năng theo lịch không ? Trả lời: Học viên […]


Digital Marketing – Q&A

Câu hỏi 1: Em có được xem lại record nếu vắng buổi học? Trả lời: Vì lý do bản quyền, record lớp học chỉ phục vụ cho công tác kiểm định. BTC sẽ hỗ trợ để em được học lại module bị vắng ở một lớp khác. Câu hỏi 2: Em cần chuẩn bị những gì […]